Pertama, coba buka dulu halaman 'Profile' kamu buat cek udah berapa lama kamu gabung sama by.U. Kalau ternyata udah 3 bulan, yuk mari cek ke Nindy via live chat :)